Služby

Naše služby

Korporátne služby

Založenie a Administratíva

Založenie anglickej spoločnosti je rýchle a finančne nenáročné a kapitálové požiadavky sú veľmi nízke. Napriek tomu, založenie obchodnej spoločnosti a následná administratíva vyžadujú značné vedomosti z anglického práva obchodných spoločností rovnako ako aj skúsenosti ako riadne spravovať rôzne zákonné požiadavky.

Anglodan má viacročné skúsenosti so založením a správou anglických spoločností a Anglodan je registrovaný u britských správnych orgánoch ako poskytovateľ služieb pre založenie obchodných spoločností, agentúra, dočasné spravovanie, trust a poštové služby. Anglodan Vám vie ponúknuť vhodné riešenie, ktoré zahŕňa väčšie a menšie úlohy, ktoré je potrebné riešiť pri založení a fungovaní anglickej spoločnosti. Napriek tomu ponúkame naše služby aj samostatne v prípade, že vy, klient, si viete sám zabezpečiť niektoré administratívne funkcie.

Anglická spoločnosť môže byť založená len za £ 60 plus DPH Spojeného Kráľovstva. Táto cena zahŕňa len založenie obchodnej spoločnosti, nie následnú administratívu ani obdobné služby. Anglodan ponúka rozsah rôznych služieb, ktorý zahŕňa administratívne požiadavky. Môžete si zvoliť jednu alebo viac obdobných úloh a poverte Anglodan, aby Vám ich spravoval. Voľba je na Vás.

Základné imanie a riadenie

Pri založení obchodnej spoločnosti obchodný podiel obchodnej spoločnosti musí byť určitej hodnoty. Najnižšia možná hodnota obchodného podielu môže byť 0,01 £, ale obvykle je vo výške 100 £ alebo 1000 £. Obchodné podiely sa predajú nadobúdateľom podľa ich hodnoty ( napr. 100 £ alebo 1000 £). Prijaté peňažné prostriedky budú tvoriť majetok Spoločnosti. Dodatočný kapitál môže byť poskytnutý Spoločnosti formou pôžičky od spoločníka (ov).

Spoločnosť musí mať registrované sídlo v Spojenom Kráľovstve a musí mať aspoň jedného konateľa. Mala by mať aj Poverenú osobu, hoci to už viac nie je povinné. Konateľ a Poverená osoba nemusia byť tie isté osoby, ak je v spoločnosti len jeden Konateľ.

Poverená osoba je prvok typický pre anglické právo a právne poriadky založené na anglickom práve. Je to oficiálne označenie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá Vám môže potvrdiť určité právne informácie v mene Spoločnosti a podpísať formálne dokumenty za spoločnosť podľa pokynov konateľa (ov). Poverenú osobu nie je možné porovnávať so zapisovateľom ani osobným asistentom.

Anglodan Vám môže ponúknuť aktualizáciu a podanie povinného ročného Potvrdenia o príjme do Obchodného registra a zabezpečí Vašej spoločnosti sídlo a/alebo Poverenú osobu.

Tieto služby sú zahrnuté v Základnom korporátnom balíku. Anglodan Vám môže ponúknuť vedenie Registra Spoločnosti ( nezamieňajte si to s Obchodným registrom, čo je vlastne pomenovanie Registra spoločností).

Register Spoločnosti je zákonný register, ktorý musí byť sústavne aktualizovaný s údajmi o konateľoch Spoločnosti, Poverenej osobe, údajmi o konečných užívateľoch výhod, dlhopisoch, úveroch, poplatkoch, zámeroch konateľov, atď.

Prečítajte si prosím na FAQ ( Často kladené otázky), ak si nie ste istý terminológiou uvedenou v tomto texte.

Vedenie účtovníctva a účtovníctvo

Spoločnosť musí podať ročnú Účtovnú závierku do Obchodného registra za každý fiškálny rok a Korporátne Daňové priznania na Finan

ný úrad každých 12 mesiacov. Anglodan uzatvorilo úzku spoluprácu s niekoľkými certifikovanými účtovníkmi v Spojenom kráľovstve, ktorí vyhotovia tieto účtovné závierky a daňové priznania za rozumnú cenu. V priemere, Anglodan si účtuje rovnaké poplatky ako sú poplatky účtovníkov pre externých klientov.

Ak spoločnosť nevykonáva podnikateľskú činnosť počas celého roka, môže byť podaná do Obchodného registra podaná neaktívna účtovna závierka . Neaktívna účtovná závierka je oveľa lacnejšia ako štandardná účtovná závierka. Spoločnosť môže byť oslobodená od povinnosti podať daňové priznanie v Spojenom kráľovstve, ak nevykonávala podnikateľskú činnosť.

V niektorých prípadoch, je potrebné aby bola účtovná závierka auditovaná. Anglodan Vám vie odporučiť niekoľko audítorov pre tento účel, ak je to potrebné.

Dane a DPH

Od 1. apríla 2017 je korporátna daň v Spojenom kráľovstve vo výške 19%. V súčasnosti je plánované zníženie na 17 % do roku 2020. Hoci výsledkom referenda o Brexite malo byť zníženie dane na 10% skôr ako v roku 2020.

Výška DPH v Spojenom kráľovstve je 20 %. Obvykle sa nevyžaduje, aby bola spoločnosť registrovaná ako platiteľ DPH v Spojenom kráľovstve až do dosiahnutia ročného obratu v rámci DPH vo výške 85.000 £ alebo viac. Ak sa nevyžaduje registrácia platiteľa DPH, Spoločnosť si môže rozhodnúť, že sa stane dobrovoľným platiteľom DPH. Anglodan Vám zabezpečí túto registráciu ako aj vyhotovenie príslušných podkladov potrebných pre prípravu a podanie daňových priznaní pre DPH štvrťročne.

Podnikateľské činnosti

Spoločnosť môže vykonávať akúkoľvek právnu činnosť. Podnikateľskou činnosťou by mohlo byť poradenstvo akéhokoľvek druhu, online obchod, alebo vlastníctvo spoločnosti. Napriek tomu, je potrebné si uvedomiť, že spoločnosť je daňovým rezidentom ktorejkoľvek krajiny, v ktorej je aktívna. Preto je rozumné vykonať čo najviac aktivít prostredníctvom podnikania Spoločnosti v Spojenom kráľovstve.

Kancelárska služba

Či už plánujete založenie anglickej obchodnej spoločnosti (viď Korporátne služby) alebo potrebujete len virtuálne sídlo v Spojenom kráľovstve, Anglodan Vám vie ponúknuť potrebné služby. Anglodan Vám okrem iného vie ponúknuť preposielanie emailov, faxu, presmerovať hovory, doménu a webhosting. Pre fax a presmerovanie hovorov Vaša spoločnosť obdrží samostatné faxové a telefónne číslo výhradne pre Vaše účely.

Ďalšie služby, ktoré Vám vieme ponúknuť sú otvorenie bankového účtu v Spojenom kráľovstve, registrácia pre DPH a účtovnícke služby. Väčšina služieb je spoplatnených uvedeným poplatkom, pričom niektoré naše služby sú spoplatnené podľa časovej náročnosti ( v zmysle nášho Cenníka).

Donedávna sa kancelária spoločnosti Anglodan nachádzala pri Cambridge severne od Londýna. V júli 2018 spoločnosť bola predaná spoločnosti Markom Partners PLC a kancelárie spoločnosti sa presťahovali do Londýna.

Internetové služby

Ak je to potrebné, Anglodan Vám vie zabezpečiť registráciu názvu internetovej domény a hosting webstránok. Vieme zabezpečiť aj dizajn domácej stránky a jej správu.