Platba: Veľký balík Spojené kráľovstvo, Súkromná fyzická osoba