Objednávkový formulár: Balíček Spojené kráľovstvo


  Objednávkový formulár - Balíček Spojené kráľovstvo

  (Poznámka! Pre správne podanie formulára, všetky políčka označené hviezdičkou (*) musia byť vyplnené.
  Ak nie je pripojená kópia pasu, je potrebné ju odoslať do spoločnosti Anglodan Emailom alebo poštou).

  Klient / Kontaktná osoba

  Meno:*

  Adresa:*

  Mesto:*

  Poštové smerovacie číslo:*

  Krajina:*

  Zamestnanie:*

  Telefón:*

  Fax:

  Email:*

   

  Číslo DPH
  (ak je to aplikovateľné):

  Prosím odkliknite kolonku, ak klient bude jediný spoločník a konateľ spoločnosti:

   

  Balíček Spojené kráľovstvo

  (€4.000 + DPH ročne 1. €3.700 + DPH každý nasledujúci rok)

   

  1) Prosím uveďte Vami požadovaný názov spoločnosti:*

  LTD

  Prosím uveďte dva alternatívne názvy spoločnosti ( podľa preferencie):*

  LTD

  LTD

  Opis plánovanej činnosti spoločnosti:*

   

  2) Prosím uveďte meno vlastníka spoločnosti ( spoločník) tu:

   

  Meno:*

  Adresa:*

  Mesto:*

  Poštové smerovacie číslo:*

  Krajina:*

  Zamestnanie:*

  Číslo spoločnosti a konateľ

  Telefón:*

  SHARE %:*

  Iné informácie:

  + PRIDAŤ VIAC SPOLOČNÍKOV

  Ak má spoločnosť viac ako jedného spoločníka, prosím kliknite na + PRIDAŤ SPOLOČNÍKOV vyššie a poskytnite informácie o dodatočných spoločníkoch.

  Kópia stránky pasu s fotografiou každého spoločníka a dôkaz o adrese spoločníka musí byť pripojená k Objednávkovému formuláru nižšie alebo odoslaná emailom na .

  Overené kópie týchto dokumentov musia byť odoslané do spoločnosti Anglodan poštou v lehote dvoch mesiacov odo dňa zápisu obchodnej spoločnosti.

  Overený a vystavený podiel základného imania je najmenej 100 £ rozdelených do 100 obyčajných jednotiek vo výške 1£, ak iné požiadavky nie sú uvedené „ Iné informácie“ vyššie. Spoločník (ci) sú povinní splatiť podiel spoločnosti.

   

  3) Ak spoločníci nie sú totožní s fyzickými osobami, ktorí finálne kontrolujú spoločnosť, prosím uveďte údaje fyzických osôb, ktorí nepriamo kontrolujú viac ako 25 percent spoločnosti. Nepriamou kontrolou sa rozumie kontrola prostredníctvom spoločností, tichého spoločníka, združení alebo podobne.

  Nepriamou kontrolou sa rozumie kontrola prostredníctvom spoločností, tichého spoločníka, združení alebo podobne.

   

  Meno:*

  Kontaktná adresa:*

  Mesto:*

  Poštové smerovacie číslo:*

  Krajina:*

  Domáca adresa (Dôverné):*

  Mesto:*

  Poštové smerovacie číslo:*

  Krajina:*

  Dátum a rok narodenia:*

  Národnosť:*

  Kontrola spoločnosti v percentách:*

  Kontrola je vykonávaná prostredníctvom nasledovných právnych foriem
  (obchodné spoločnosti, tichý spoločník, združenia alebo obdobné):

   

  + PRIDAJTE FYZICKÝCH OSÔB

  Ak je potrebné pridať viac fyzických osôb, prosím kliknite na + PRIDAŤ VIAC FYZICKÝCH Osôb vyššie a poskytnite informácie o dodatočných jednotlivcoch.

  Kópia stránky pasu s fotografiou každej fyzickej osoby a dôkaz o adrese fyzickej osoby musí byť pripojený k Objednávkovému formuláru ( viď nižšie) alebo preposlaná emailom alebo poštou.

  Overené kópie týchto dokumentov musia byť odoslané do spoločnosti Anglodan poštou v lehote dvoch mesiacov odo dňa zápisu obchodnej spoločnosti.

   

  4) Vymenovanie konateľa v Spojenom kráľovstve:

  Prosím uveďte dôvod, prečo spoločnosť potrebuje vymenovať konateľa a poskytnite údaje osoby, od ktorej bude vymenovaný konateľ bude prijímať pokyny nižšie.

   

  Dôvod:*

  Meno:*

  Adresa:*

  Mesto:*

  Poštové smerovacie číslo:*

  Krajina:*

  Zamestnanie:*

  Telefón:*

   

  5) Bankový účet

  Bankový účet bude otvorený u jedného z partnerov spoločnosti Anglodan. Po konzultácii s klientom sa dohodne, v ktorej banke sa účet otvorí.
  Anglodan nie je zodpovedný za žiadne rozhodnutie o odmietnutí otvoriť účet, keďže otvorenie účtu podlieha schváleniu bany.

  Sken kópie pasu

  Sken potvrdenia adresy

   

  + PRIPOJTE VIAC DOKUMENTOV

   

  Za účelom overenia, prosím presne vpíšte čísla a písmená ako je uvedené v kolonke vedľa.

  captcha