Fixné poplatky

Fixné poplatky

Overte si dostupnosť obchodného mena novej spoločnosti Bez poplatku
Založenie súkromnej obchodnej spoločnosti v Anglicku &Wales vrátane výpisu z Obchodného registra, jedného vyhotovenia Stanov a zakladateľskej listiny, zápisnice z prvého zasadnutia predstavenstva a registráciu spoločnosti na Finančnom úrade H M Revenue & Customs £80
Sídlo: Preposielanie pošty Obchodného registra a £200 p.a.
Služobná adresa konateľa v Spojenom kráľovstve ( adresa je dôverná): preposielanie pošty z Obchodného registra £200 p.a.
Poverená osoba £250 p.a.
Údržba obchodného registra £200 p.a.
Podanie ročného potvrdenia, 12 mesiacov £200 p.a.
Zmena obchodného mena £200
Zmena sídla £100
Zmena účtovných údajov £100
Zmena alebo pridanie Konateľa alebo Poverenej osoby £100
Prevod podielu v hodnote do £1,000 £195
Prevod podielu s hodnotou vyššou ako £1,000 £195 + 0.5%
Navýšiť výšku splateného podielu, na spoločníka £250
Navýšiť hodnotu nominálneho podielu £250
Dividendy, prerozdelenie dividend a potvrdenie £150
Aktualizácia zoznamu spoločníkov £200
Ročné valné zhromaždenie ( ak sa vyžaduje) £195
Ročné daňové priznanie (CT600) na Finančný úrad HM revenue &Customs pre spoločnosti s ručením obmedzeným v Spojenom kráľovstve £250
Ročné účtovné závierky do Obchodného registra pre neaktívne spoločnosti £200
Ročná účtovná závierka do Obchodného registra pre spoločnosť s ročným obratom:
– do £100,000
– od £100,000 do £250,000
– viac ako £250,000, hodinová sadzba
£500
£750
£200
Štvrťročná mzda £125
Podanie koncoročného zúčtovania £125
Žiadosť o zrušenie spoločnosti £250
Manipulačné poplatky za úhradu pokút, za platbu £50
Oficiálna pečiatka spoločnosti ( len pre použitie v Spojenom kráľovstve) £100
Iná práca, na hodinu £200
Pevná linka v Spojenom kráľovstve s presmerovaním, 12 mesiacov* £300
Týždenné preposielanie pošty, 12 mesiacov* £650
Týždenné preposielanie pošty, 3 mesiacov* £195/td>
Iná práca, na hodinu £200
Registration of Internet-domain Min. £40 p.a.
Webhosting Min. £100 p.a.

Platba

Platba môže byť vykonaná online tu platobnou kartou Visa alebo Mastercard, bankovým prevodom, prostredníctvom PayPal.

 


Všetky poplatky sú splatné vopred pokiaľ nie je uvedené inak a pokiaľ nie je služba spoplatnená hodinovo. DPH Spojeného Kráľovstva vo výške 20% bude pripočítaná ku všetkým poplatkom, okrem prípadu, ak zákazník nie je podnikateľ registrovaný ako platiteľ DPH vrámci EÚ a mimo EÚ okrem Spojeného kráľovstva.
Nevraciame žiadne poplatky ani neuskutočňujeme žiadnu kompenzáciu, len v prípade, že spoločnosť Anglodan Services Ltd nekonala v súlade s dohodnutými inštrukciami. Anglodan však môže podľa vlastného uváženia ponúknuť úplné alebo čiastočné vrátenie dane v prípadoch, keď príslušná služba nebola poskytnutá alebo bola poskytnutá iba čiastočne.

* Klientom sú fakturované náklady na poštovné a presmerované telefónne hovory na mesačnej, štvrťročnej alebo ročnej báze v závislosti od rozsahu. Anglodan môže podľa svojho uváženia rozhodnúť o tom, že nebude fakturovať nízke sumy. Preposielaná pošta je predplatená služba na štvrťročnej alebo ročnej báze.