Fixné poplatky

Fixné poplatky

Overte si dostupnosť obchodného mena novej spoločnosti Bez poplatku
Založenie súkromnej obchodnej spoločnosti v Anglicku &Wales vrátane výpisu z Obchodného registra, jedného vyhotovenia Stanov a zakladateľskej listiny, zápisnice z prvého zasadnutia predstavenstva a registráciu spoločnosti na Finančnom úrade H M Revenue & Customs €70
Sídlo: Preposielanie pošty Obchodného registra a €200 p.a.
Služobná adresa konateľa v Spojenom kráľovstve ( adresa je dôverná): preposielanie pošty z Obchodného registra €200 p.a.
Poverená osoba €200 p.a.
Údržba obchodného registra €200 p.a.
Podanie ročnej účtovnej závierky do obchodného registra €200 p.a.
Vymenovanie spoločníka €200 p.a.
Konateľ (korporátne – obmedzené využitie) €600 p.a.
Konateľ (fyzická osoba) €3,000 p.a.
Zmena obchodného mena €200
Zmena sídla €100
Zmena účtovných údajov €100
Zmena alebo pridanie Konateľa alebo Poverenej osoby €100
Prevod podielu v hodnote do £1,000 €200
Prevod podielu s hodnotou vyššou ako £1,000 €200 + 0.5%
Navýšiť výšku splateného podielu, na spoločníka €200
Navýšiť hodnotu nominálneho podielu €200
Dividendy, prerozdelenie dividend a potvrdenie €100
Aktualizácia zoznamu spoločníkov €200
Ročné valné zhromaždenie ( ak sa vyžaduje) €200
Ročné daňové priznanie (CT600) na Finančný úrad HM revenue &Customs pre spoločnosti s ručením obmedzeným v Spojenom kráľovstve €200
Ročné účtovné závierky do Obchodného registra pre neaktívne spoločnosti €200
Ročná účtovná závierka do Obchodného registra pre spoločnosť s ročným obratom:
– do £100,000
– od £100,000 do £250,000
– viac ako £250,000, hodinová sadzba
€500
€700
€200
Štvrťročná mzda €150
Podanie koncoročného zúčtovania €150
Žiadosť o zrušenie spoločnosti €200
Manipulačné poplatky za úhradu pokút, za platbu €50
Oficiálna pečiatka spoločnosti ( len pre použitie v Spojenom kráľovstve) €100
Iná práca, na hodinu €200
Zakladanie obchodných spoločnosti v zahraničí vrátane offshore spoločností Je možné dohodnúť
Pevná linka v Spojenom kráľovstve s presmerovaním, 12 mesiacov* €360
Pevná linka v Spojenom kráľovstve s preposielaním faxu emailom, 12 mesiacov €360
Týždenné preposielanie pošty, 12 mesiacov* €720
Týždenné preposielanie pošty, 3 mesiacov* €200
Iná práca, na hodinu €200
Registration of Internet-domain Min. €30 p.a.
Webhosting Min. €100 p.a.

Platba

Platba môže byť vykonaná online tu platobnou kartou Visa alebo Mastercard, bankovým prevodom, prostredníctvom PayPal, v hotovosti, alebo šekom v britských librách (GBP) alebo v eurách ( EUR). prípadne, úhrada môže byť vykonaná poskytnutím údajov z platobnej karty Visa alebo Mastercard prostredníctvom telefónu alebo písomne.

 


Všetky poplatky sú splatné vopred pokiaľ nie je uvedené inak a pokiaľ nie je služba spoplatnená hodinovo. DPH Spojeného Kráľovstva vo výške 20% bude pripočítaná ku všetkým poplatkom, okrem prípadu, ak zákazník nie je podnikateľ registrovaný ako platiteľ DPH vrámci EÚ a mimo EÚ okrem Spojeného kráľovstva.
Nevraciame žiadne poplatky ani neuskutočňujeme žiadnu kompenzáciu, len v prípade, že spoločnosť Anglodan Services Ltd nekonala v súlade s dohodnutými inštrukciami. Anglodan však môže podľa vlastného uváženia ponúknuť úplné alebo čiastočné vrátenie dane v prípadoch, keď príslušná služba nebola poskytnutá alebo bola poskytnutá iba čiastočne.

* Klientom sú fakturované náklady na poštovné a presmerované telefónne hovory na mesačnej, štvrťročnej alebo ročnej báze v závislosti od rozsahu. Anglodan môže podľa svojho uváženia rozhodnúť o tom, že nebude fakturovať nízke sumy. Preposielaná pošta je predplatená služba na štvrťročnej alebo ročnej báze.