Cenník

Cenník

Balíčky korporátnych služieb v Spojenom kráľovstve


(Okrem účtovníctva- viď poplatky za účtovníctvo nižšie)

Ako je uvedené v tabuľke nižšie, Anglodan ponúka niekoľko rôznych balíčkov. Balíčky je možné si objednať a uhradiť kliknutím na Objednávkový formulár pri príslušnej kolonke.

Ak si želáte objednať, ale nechcete uhradiť online, kliknite na kolonku „ Odoslať Objednávkový Formulár“, následne po vyplnení formulára. Následne Vám odošleme email s faktúrou, ktorú je možné uhradiť bankovým prevodom alebo iným spôsosobom.

<< Prejdite nižšie k všetkým 5 balíčkom >> Základný
balík
Bankový
balík
DPH
balík
Balíček
Spojené
kráľovstvo
Veľký balík
Spojené
kráľovstvo
Založenie súkromnej obchodnej spoločnosti
s ručením obmedzeným (Ltd)
€ 70 € 70 € 70 € 70 € 70
Sídlo spoločnosti, 12 mesiacov € 200 € 200 € 200 € 200 € 200
Poverená osoba, 12 mesiacov € 200 € 200 € 200 € 200 € 200
Údržba Registra spoločnosti, 12 mesiacov € 200 € 200 € 200 € 200 € 200
Podanie Potvrdenia o príjme € 200 € 200 € 200 € 200 € 200
Asistencia pri otvorení bankového účtu € 500 € 500 € 500 € 500
Asistencia s registráciou pre DPH
v Spojenom Kráľovstve
€ 720 € 720
Telefónne číslo Spojeného Kráľovstva
s presmerovaním
€ 360 € 360
Menovanie konateľa, 12 mesiacov € 3.000 € 3.000
CELKOVO prvý rok ( bez 20% DPH) € 870
620
€ 1,370
1,100
€ 2,450
2,100
€ 4,370
4,000
€ 5,450
5,000
Ďalšie roky (bez 20% VAT) 560 560 900 3,500 4,100
Objednať Objednať Objednať Objednať Objednať

Ak vyššie uvedené balíky nespĺňajú Vaše požiadavky, môžete si odtiaľto stiahnuť náš rozšírený Objednávkový formulár.

Fixné poplatky

Založenie súkromnej obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným (Ltd) €70
Sídlo, 12 mesiacov €200
Poverená osoba, 12 mesiacov €200
Podanie ročného potvrdenia o príjme , 12 mesiacov €200
Údržba Registra spoločnosti, 12 mesiacov €200
Asistencia s otvorením bankového účtu €500
Asistencia s registráciou pre platiteľa DPH €720
Telefónne číslo v Spojenom Kráľovstve (pevná linka)   presmerovaním * 12 mesiacov €360
Konateľ zo Spojeného kráľovstva,12 mesiacov €3.000
Týždenné preposielanie pošty,12 mesiacov* €720
Týždenné preposielanie pošty, 3 mesiace * €200
 
Kliknite sem pre úplný zoznam našich fixných  poplatkov

Účtovníctvo

Ročná účtovná závierka do Obchodného registra pre spoločnosť s ročným obratom :
– do výšky £100,000
– od  £100,000 do £250,000
– nad £250,000, hodinová sadzba
 
€500
€700
€200
Podanie ročnej účtovnej závierky do Obchodného registra pre neaktívnu spoločnosť €200
Podanie ročného daňového priznania ( CT600) na Finančný úrad  HM Revenue & Customs €200
Účtovníctvo, hodinová sadzba €50
Účtovné poradenstvo, hodinová sadzba €200
Štvrťročná mzdová administrácia, za štvrťrok (pre max. 10 zamestnancov v Spojenom kráľovstve)
£150
Koncoročná mzdová administrácia (pre max. 10 zamestnancov v Spojenom kráľovstve) £100

 

Platba

Platba môže byť vykonaná online tu platobnou kartou Visa alebo Mastercard, bankovým prevodom, prostredníctvom PayPal, v hotovosti, alebo šekom v britských librách (GBP) alebo v eurách ( EUR). prípadne, úhrada môže byť vykonaná poskytnutím údajov z platobnej karty Visa alebo Mastercard prostredníctvom telefónu alebo písomne.


Všetky poplatky sú splatné vopred pokiaľ nie je uvedené inak a pokiaľ nie je služba spoplatnená hodinovo. DPH Spojeného Kráľovstva vo výške 20% bude pripočítaná ku všetkým poplatkom, okrem prípadu, ak zákazník nie je podnikateľ registrovaný ako platiteľ DPH vrámci EÚ a mimo EÚ okrem Spojeného kráľovstva.
Nevraciame žiadne poplatky ani neuskutočňujeme žiadnu kompenzáciu, len v prípade, že spoločnosť Anglodan Services Ltd nekonala v súlade s dohodnutými inštrukciami. Anglodan však môže podľa vlastného uváženia ponúknuť úplné alebo čiastočné vrátenie dane v prípadoch, keď príslušná služba nebola poskytnutá alebo bola poskytnutá iba čiastočne.

* Klientom sú fakturované náklady na poštovné a presmerované telefónne hovory na mesačnej, štvrťročnej alebo ročnej báze v závislosti od rozsahu. Anglodan môže podľa svojho uváženia rozhodnúť o tom, že nebude fakturovať nízke sumy. Preposielaná pošta je predplatená služba na štvrťročnej alebo ročnej báze.