Cenník

Cenník

Balíčky korporátnych služieb v Spojenom kráľovstve


(Okrem účtovníctva- viď poplatky za účtovníctvo nižšie)

Ako je uvedené v tabuľke nižšie, Anglodan ponúka niekoľko rôznych balíčkov. Balíčky je možné si objednať a uhradiť kliknutím na Objednávkový formulár pri príslušnej kolonke.

Ak si želáte objednať, ale nechcete uhradiť online, kliknite na kolonku „ Odoslať Objednávkový Formulár“, následne po vyplnení formulára. Následne Vám odošleme email s faktúrou, ktorú je možné uhradiť bankovým prevodom alebo iným spôsosobom.

<< Prejdite nižšie k všetkým 3 balíčkom >> Základný
balík
Bankový
balík
DPH
balík
Založenie súkromnej obchodnej spoločnosti
s ručením obmedzeným (Ltd)
£ 80 £ 80 £ 80
Sídlo spoločnosti, 12 mesiacov £ 200 £ 200 £ 200
Poverená osoba, 12 mesiacov £ 250 £ 250 £ 250
Údržba Registra spoločnosti, 12 mesiacov £ 200 £ 200 £ 200
Podanie Potvrdenia o príjme £ 200 £ 200 £ 200
Asistencia pri otvorení bankového účtu £ 600 £ 600
Asistencia s registráciou pre DPH
v Spojenom Kráľovstve
£ 750
Telefónne číslo Spojeného Kráľovstva
s presmerovaním
£ 300
CELKOVO prvý rok ( bez 20% DPH) £ 930
£ 830
£ 1,530
£ 1,300
£ 2,580
£ 2,300
Ďalšie roky (bez 20% VAT) £ 750 £ 750 £ 1,000
Objednať Objednať Objednať

Ak vyššie uvedené balíky nespĺňajú Vaše požiadavky, môžete si odtiaľto stiahnuť náš rozšírený Objednávkový formulár.

Fixné poplatky

 
Založenie súkromnej obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným (Ltd) £80
Sídlo, 12 mesiacov £200
Poverená osoba, 12 mesiacov £250
Podanie ročného potvrdenia o príjme, 12 mesiacov £200
Údržba Registra spoločnosti, 12 mesiacov £200
Asistencia s otvorením bankového účtu £600
Asistencia s registráciou pre platiteľa DPH £720
Telefónne číslo v Spojenom Kráľovstve (pevná linka)   presmerovaním * 12 mesiacov £300
Týždenné preposielanie pošty,12 mesiacov* £650
Týždenné preposielanie pošty, 3 mesiace * £195
   
Kliknite sem pre úplný zoznam našich fixných  poplatkov
   

Účtovníctvo

 
Ročná účtovná závierka do Obchodného registra pre spoločnosť s ročným obratom :
– do výšky £100,000
– od  £100,000 do £250,000
– nad £250,000, hodinová sadzba
 
£500
£750
£200
Podanie ročnej účtovnej závierky do Obchodného registra pre neaktívnu spoločnosť £200
Podanie ročného daňového priznania ( CT600) na Finančný úrad  HM Revenue & Customs £200
Účtovníctvo, hodinová sadzba £50
Účtovné poradenstvo, hodinová sadzba £200
Štvrťročná mzdová administrácia, za štvrťrok (pre max. 10 zamestnancov v Spojenom kráľovstve)
£125
Koncoročná mzdová administrácia (pre max. 10 zamestnancov v Spojenom kráľovstve) £125

 

Platba

Platba môže byť vykonaná online tu platobnou kartou Visa alebo Mastercard, bankovým prevodom, prostredníctvom PayPal.

 

Všetky poplatky sú splatné vopred pokiaľ nie je uvedené inak a pokiaľ nie je služba spoplatnená hodinovo. DPH Spojeného Kráľovstva vo výške 20% bude pripočítaná ku všetkým poplatkom, okrem prípadu, ak zákazník nie je podnikateľ registrovaný ako platiteľ DPH vrámci EÚ a mimo EÚ okrem Spojeného kráľovstva.
Nevraciame žiadne poplatky ani neuskutočňujeme žiadnu kompenzáciu, len v prípade, že spoločnosť Anglodan Services Ltd nekonala v súlade s dohodnutými inštrukciami. Anglodan však môže podľa vlastného uváženia ponúknuť úplné alebo čiastočné vrátenie dane v prípadoch, keď príslušná služba nebola poskytnutá alebo bola poskytnutá iba čiastočne.

* Klientom sú fakturované náklady na poštovné a presmerované telefónne hovory na mesačnej, štvrťročnej alebo ročnej báze v závislosti od rozsahu. Anglodan môže podľa svojho uváženia rozhodnúť o tom, že nebude fakturovať nízke sumy. Preposielaná pošta je predplatená služba na štvrťročnej alebo ročnej báze.